Πιστοποιήσεις

Η AR-CON Hellas ABEE, είναι ίσως η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα στον κλάδο εξοπλισμού καταστημάτων, που έχει λάβει πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας: ISO 9001:2015 και δεσμεύεται για την τήρηση όλων των διαχειριστικών αρχών στις οποίες βασίζεται:

  • Έλεγχος όλων των πόρων
  • Έλεγχος του ανθρώπινου δυναμικού
  • Δημιουργία άρτιων εγκαταστάσεων
  • Τυποποιημένες διαδικασίες
  • Ικανοποίηση των πελατών και διαρκή ποιοτική βελτίωση

Στόχος μας στην AR-CON Hellas ABEE είναι να εξασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία όλων αυτών των σημείων που επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ώστε οι τελικοί αποδέκτες μας, οι πελάτες μας, να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι.

Πιστοποιητικό ISO 9001 : 2015
Certificate ISO 9001 : 2015