Εταιρικό Όραμα

Η ιδέα για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς, από ΕΛΛΗΝΙΚΑ, καινοτόμα, ποιοτικά και οικονομικά προϊόντα, παρέχοντας ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις εφαρμογών.

Η Αποστολή μας: «Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων»

Στην AR-CON Hellas ABEE, παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις για τον εξοπλισμό του χώρου σας, με υψηλής ποιότητας προϊόντα, εξυπηρετώντας με ταχύτητα και παραδίνοντας στους συμφωνημένους χρόνους, φροντίζοντας πάντα για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής σχέσης ωφέλειας-τιμής για τον πελάτη μας.

Η Φιλοσοφία μας: «Με το κλειδί στο χέρι & Καλές Δουλειές»

Μελετούμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε και υλοποιούμε έργα, με γνώμονα την άρτια και λειτουργική εφαρμογή της πρότασης μας, βασισμένη πάντα στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη μας.

Τα έργα μας μελετημένα από τους έμπειρους σχεδιαστές μας, εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας αισθητικό αποτέλεσμα και λειτουργικότητα στην εφαρμογή τους.

Προσδιορίζουμε αναλυτικά το κόστος και δεν αποκλίνουμε από αυτό

Όλοι εμείς στην AR-CON Hellas AEBE, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον τομέα των υλικών και των εφαρμογών τους, ενσωματώνουμε καινοτομίες στις διαδικασίες και τα προϊόντα μας, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντας ακατάπαυστα τόσο τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, όσο και τις διαδικασίες και τις υποδομές μας. Η αδιάκοπη επιλογή στελεχών από τους καλύτερους της αγοράς, αλλά και η συνεχής προσπάθεια μας για την επιμόρφωση του στελεχιακού δυναμικού στη σχεδίαση, την παραγωγή, την πώληση και την τοποθέτηση, εγγυώνται άριστη συνεργασία, με το καλύτερο οικονομικό όφελος για τον πελάτη μας.

Οι στόχοι μας

  • Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων με βάση τις ανάγκες του πελάτη, στην καλύτερη ποιότητα και την καλύτερη τιμή με ταχύτητα κι αξιοπιστία.
  • Η αδιάκοπη βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού μας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, για τη διαρκή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας.
  • Η AR-CON Hellas AEBE να αποτελεί το «Μοναδικό σας συνεργάτη».