Πολιτική Ποιότητας

Η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας και η διαρκής ποιοτική βελτίωση των προϊόντων μας, αποτελούν βασικό μέλημα όλων των ενεργειών της διοίκησης και του ανθρώπινου δυναμικού της AR-CON Hellas ABEE.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μας, ακολουθούμε όλες τις διαδικασίες και λάβαμε πιστοποίηση ως προς ISO 9001:2015.

Με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην AR-CON Hellas ABEE, προσφέρουμε στους πελάτες μας, άριστης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.

Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, βασίζεται στον έλεγχο των διαδικασιών παραγωγής και διάθεσης. Από το σχεδιασμό ενός νέου προϊόντος ,την παραγωγή και προώθηση του, έως την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη (After Sales Service).

Η AR-CON Hellas ABEE, φροντίζει για την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων: κτιριακές εγκαταστάσεις, κατάλληλος εξοπλισμός, συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, για την πλήρη εφαρμογή των κανόνων και την εκπλήρωση των ελέγχων του συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, βασίζεται αρχικά στην δέσμευση της ανώτατης διοίκησης ως προς την εφαρμογή του συστήματος.

Η AR-CON Hellas ABEE, με την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, δεσμεύεται για την τήρηση όλων των διαχειριστικών αρχών στις οποίες βασίζεται το ISO 9001:2015:

  • Έλεγχος όλων των πόρων
  • Έλεγχος του ανθρώπινου δυναμικού
  • Δημιουργία άρτιων εγκαταστάσεων
  • Τυποποιημένες διαδικασίες
  • Ικανοποίηση των πελατών και διαρκή ποιοτική βελτίωση

Στόχος μας στην AR-CON Hellas ABEE, είναι να εξασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία όλων αυτών των σημείων που επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ώστε οι τελικοί αποδέκτες μας, οι πελάτες μας, να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι.