Κυκλικές Σκάλες

Ξύλινες Κυκλικές Σκάλες.

Κατηγορίες

Personal

Personal

Ξύλινη κυκλική σκάλα. Ξυλεία: Οξιά, Κάγκελο: Inox, Κουπαστή: PVC.

Nagia

Nagia

Ξύλινη κυκλική σκάλα Nagia. Ξυλεία: Οξιά, Κάγκελο: Inox.

Circular

Circular

Ξύλινη κυκλική σκάλα με ένα κάγκελο & Ξύλινη κουπαστή.

Michel

Michel

Ξύλινη κυκλική σκάλα με ξύλινο τορναριστό κάγκελο & Ξύλινη κουπαστή.

U2

U2

Ξύλινη κυκλική σκάλα με ξύλινο κάγκελο & τετραγωνισμένα σκαλοπάτια.

C-Inox

C-Inox

Ξύλινη κυκλική σκάλα με Ξύλινο κάγκελο & Ξύλινη κουπαστή.

Diga

Diga

Ξύλινη κυκλοτετράγωνη σκάλα Diga.