Κάβες - Αρτοπωλεία

Η AR-CON Hellas ABEE, με τη δημιουργία δύο ξεχωριστών τμημάτων παραγωγής, ξύλου και μετάλλου, σχεδιάζει και παράγει, έπιπλα ειδικών διαστάσεων, για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος του αρτοπωλείου και της κάβας.

Μελετά τις ανάγκες κάθε καταστήματος ξεχωριστά και σε συνδυασμό με το χώρο, προτείνει και παράγει τον εξοπλισμό εκείνο, που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή απόδοση.


Φωτογραφίες

Κάβα 01
Κάβα  02
Κάβα 03
Κάβα 04
Κάβα 05
Κάβα 06
Κάβα 07
Κάβα 08
Κάβα 09
Αρτοπωλείο 01
Αρτοπωλείο 02
Αρτοπωλείο 03
Αρτοπωλείο 04