Πατάρια (Super 6)

Η ανάγκη για εκμετάλλευση ενός αποθηκευτικού χώρου καθ’ ύψος, σε συνδυασμό με την αποθήκευση παλετών ή υλικών ποικίλων διαστάσεων μεγάλου βάρους που δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε τυποποιημένες μονάδες, οδήγησε στη δημιουργία παταριών, τα οποία στηρίζονται σε κολόνες μεγάλης αντοχής και προσφέρουν καθ’ ύψος ανοιχτό χώρο (πλατφόρμα) για την αποθήκευση τους.

Μπορεί επίσης να γίνει συνδυασμός ραφιών picking στο ισόγειο και ενιαίος χώρος (πλατφόρμα) στον όροφο.


Φωτογραφίες

Πατάρια 01
Πατάρια 02
Πατάρια 03
Πατάρια 04
Πατάρια 05
Πατάρια 06
Πατάρια 07
Πατάρια 08
Πατάρια 09
Πατάρια 10