Προβολικά Ράφια (Unicant)

Η ανάγκη για αποθήκευση προϊόντων τα οποία έχουν μεγάλο μήκος (σωλήνες, κολόνες, προφίλ, ξύλινες επιφάνειες κτλ.), σε μία σειρά ραφιών στην οποία δεν μεσολαβούν ορθοστάτες, μπορεί να καλυφθεί από τα προβολικά ράφια.

Τα προβολικά ράφια μπορούν να τοποθετηθούν στον τοίχο, ώστε να μπορούν να φορτωθούν από τη μία πλευρά, αλλά μπορούν να τοποθετηθούν και ανεξάρτητα σε οποιοδήποτε σημείο ενός χώρου, προσφέροντας τη δυνατότητα φόρτωσης και από τις δύο πλευρές.

Οι μεταλλικές κολόνες τύπου ΙΡΕ, μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 7 μέτρα σε ύψος.
Οι μεταλλικοί βραχίονες τύπου ΙΡΕ, μπορούν να φτάσουν σε μήκος μέχρι τα 2 μέτρα.
Το διάστημα ανάμεσα στις κολόνες εξαρτάται από το βάρος των προϊόντων ανά επίπεδο.

Πλεονεκτήματα του συστήματος:

  • Υψηλές αντοχές ανά επίπεδο.
  • Σταθερότητα και αντοχή της κατασκευής.
  • Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον εξαρτημάτων: Μεταλλικές επιφάνειες για φόρτωση παλετοποιημένων προϊόντων, βραχίονες με stop, για την αποφυγή ολίσθησης σωλήνων, προφίλ κτλ.

Φωτογραφίες

Προβολικά Ράφια 01
Προβολικά Ράφια 02