Ράφια Αποθήκευσης Παλετών (Superbo - Superbuild - Unibuild)

Η εξέλιξη στον τρόπο συσκευασίας και μεταφοράς των προϊόντων, καθώς επίσης ο όγκος και το βάρος τους, οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος, στο οποίο μπορούν να αποθηκευτούν παλέτες διαφόρων διαστάσεων και βάρους.

Τα μεταλλικά ράφια αποθήκευσης παλετών που προμηθεύουμε είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα.
Τα πλαίσια και οι δοκίδες μπορούν, ανάλογα με το βάρος ανά επίπεδο και ανάλογα με το ύψος της κατασκευής, να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια που απαιτείται για την αποθήκευση των παλετών.

Η τοποθέτηση του συστήματος σε μονές ή διπλές σειρές (back to back), μπορεί να εξασφαλίσει τη μέγιστη εκμετάλλευση του χώρου.

Για την φόρτωση και εκφόρτωση των ραφιών αποθήκευσης παλετών, απαιτείται η χρήση ανυψωτικού μηχανήματος.

Η μετακίνηση των επιπέδων γίνεται εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Πλεονεκτήματα του συστήματος:

  • Υψηλές αντοχές ανά επίπεδο.
  • Σταθερότητα και αντοχή της κατασκευής.
  • Συνδυασμός φόρτωσης με ανυψωτικό μηχάνημα και picking.

Φωτογραφίες

Ράφια Αποθήκευσης Παλετών 01
Ράφια Αποθήκευσης Παλετών 02
Ράφια Αποθήκευσης Παλετών 03
Ράφια Αποθήκευσης Παλετών 04
Ράφια Αποθήκευσης Παλετών 05
Ράφια Αποθήκευσης Παλετών 06
Ράφια Αποθήκευσης Παλετών 07
Ράφια Αποθήκευσης Παλετών 08