Ραφοπάταρα

Η ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων με μεγάλο ύψος, οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας συστημάτων που μπορούν να εκμεταλλευτούν το ύψος αυτό, εξασφαλίζοντας περισσότερο χώρο αποθήκευσης προϊόντων.

Ο συνδυασμός μονάδων με ύψος μέχρι και τα 8 μέτρα, και η σύνδεση τους με μεταλλικούς διαδρόμους στα ύψη που επιθυμούμε, μπορούν να εξασφαλίσουν την πλήρη εκμετάλλευση του χώρου με μεταλλικές κατασκευές οι οποίες φτάνουν μέχρι και τους δύο ορόφους.

Η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων γίνεται χωρίς τη χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων (picking).
Στους διαδρόμους επιτρέπεται μόνο η κίνηση πεζών.

Η αντοχή των διαδρόμων είναι: 300 kgr/m2 και το μέγιστο πλάτος των διαδρόμων είναι 1.200mm.
Τα ραφοπάταρα είναι συστήματα μεγάλης αντοχής, κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα, με μεγάλη γκάμα διαστάσεων σε: βάθος, μήκος και ύψος.


Φωτογραφίες

Ραφοπάταρα - Πατάρια 01
Ραφοπάταρα - Πατάρια 02
Ραφοπάταρα - Πατάρια 03
Ραφοπάταρα - Πατάρια 04
Ραφοπάταρα - Πατάρια 05
Ραφοπάταρα - Πατάρια 06
Ραφοπάταρα - Πατάρια 07
Ραφοπάταρα - Πατάρια 08
Ραφοπάταρα - Πατάρια 09
Ραφοπάταρα - Πατάρια 10
Ραφοπάταρα - Πατάρια 11
Ραφοπάταρα - Πατάρια  12
Ραφοπάταρα - Πατάρια 13
Ραφοπάταρα - Πατάρια 14
Ραφοπάταρα - Πατάρια 15
Ραφοπάταρα - Πατάρια 17
Ραφοπάταρα - Πατάρια 18
Ραφοπάταρα - Πατάρια 19
Ραφοπάταρα - Πατάρια 20