Σύστημα Αποθήκευσης Drive-in

Το σύστημα Drive in, προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης σε tunnel, σε βάθος και σε ύψος προϊόντων πάνω σε παλέτες.

Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει τη πλήρη εκμετάλλευση του αποθηκευτικού χώρου.
Μπορούν να αποθηκευτούν όλες οι διαστάσεις παλετών, αλλά σε ξεχωριστά tunnel.
Σε κάθε tunnel μπορεί να αποθηκευτεί μόνο ένα είδος παλέτας.

Με το σύστημα Drive in η παλέτα που μπαίνει στο tunnel πρώτη, συλλέγεται τελευταία: σύστημα L.I.F.O.
Με το σύστημα Drive Through η παλέτα που μπαίνει στο tunnel πρώτη, συλλέγεται πρώτη: σύστημα F.I.F.O.

Για την φορτοεκφόρτωση του συστήματος αυτού, απαιτείται η χρήση στενού ανυψωτικού μηχανήματος, το οποίο να μπορεί να εισχωρεί στο tunnel.


Φωτογραφίες

Σύστημα Αποθήκευσης Drive-in 01
Σύστημα Αποθήκευσης Drive-in 02
Σύστημα Αποθήκευσης Drive-in 03
Σύστημα Αποθήκευσης Drive-in 04