Πρέσσες μονού κάδου

Η AR-CON Hellas ABEE, αντιλαμβανόμενη την διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη των επιχειρήσεων να τηρούν σύστημα ανακύκλωσης και να είναι φιλικές προς το περιβάλλον σας παρέχει μηχανήματα για την συμπίεση – διαχείριση των αποκαλούμενων και ως ‘σκουπιδιών’ σας.

Οι πρέσες με μονό κάδο και φόρτωση από μπροστά έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες τις επιχείρησης με μπάλες από 40-650 κιλά. Είναι εύκολες στην τοποθέτηση, με χαμηλό λειτουργικό κόστος και εύχρηστες.
Με τις πρέσες οι επιχειρήσεις βρίσκουν απάντηση στην ανάγκη μείωσης χώρου δραστικά σε υλικά προς ανακύκλωση, μειώνοντας τον όγκο που καταλαμβάνουν. Επίσης μειώνουν τον χρόνο που απαιτείται στα συχνά δρομολόγια των εργαζομένων για να πετάνε σε κάδους τα υλικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας συνεργάτης μας θα ειναι άμεσα διαθέσιμος για να σας βοηθήσει.