Αραμπατζής Α.Ε (Cash & Carry - Ho.Re.Ca)

Αραμπατζής Α.Ε (Cash & Carry - Ho.Re.Ca)

Η AR-CON Hellas ΑΒΕΕ εξόπλισε την αποθήκη logistic του Αραμπατζής Α.Ε (Cash & Carry – Ho.Re.Ca).

Για το συγκεκριμένο έργο η επιμέτρηση του χώρου, η μελέτη, η σχεδίαση και η υλοποίηση του αρχικού σχεδιασμού έγινε εξ’ ολοκλήρου από την Arcon Hellas ABEE. Τοποθετήθηκαν ράφια αποθήκευσης παλετών, το σύστημα των οποίων είναι της Ιταλικής εταιρείας Metalsistem.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΕ Cash & Carry
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΕ Cash & Carry 01
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΕ Cash & Carry 02
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΕ Cash & Carry 03
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΕ Cash & Carry 04
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΕ Cash & Carry 05
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΕ Cash & Carry 06
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΕ Cash & Carry 07