Ηλιάδης Αλέξανδρος ΑΕ

Ηλιάδης Αλέξανδρος ΑΕ

Για το συγκεκριμένο έργο η επιμέτρηση του χώρου, η μελέτη, η σχεδίαση και η υλοποίηση του αρχικού σχεδιασμού έγινε εξ’ ολοκλήρου από την Arcon Hellas ABEE.

Η επιφάνεια της αποθήκης είναι 5000 m2 . Τοποθετήθηκαν ράφια αποθήκευσης παλετών Drive-IN στα 1900 m2 . Το σύστημα ραφιών ήταν της Ιταλικής εταιρείας Metalsistem, τύπου Drive-IN και το ύψος του συστήματος αυτού έφτανε τα 5,5m.

Η δυναμικότητα του συστήματος σε αποθήκευση ήταν 324 ευρωπαλέτες.

Ηλιάδης Αλέξανδρος ΑΕ 01
Ηλιάδης Αλέξανδρος ΑΕ 02
Ηλιάδης Αλέξανδρος ΑΕ 03
Ηλιάδης Αλέξανδρος ΑΕ 04
Ηλιάδης Αλέξανδρος ΑΕ 05
Ηλιάδης Αλέξανδρος ΑΕ 06
Ηλιάδης Αλέξανδρος ΑΕ 07
Ηλιάδης Αλέξανδρος ΑΕ 08
Ηλιάδης Αλέξανδρος ΑΕ 09
Ηλιάδης Αλέξανδρος ΑΕ 10
Ηλιάδης Αλέξανδρος ΑΕ 11
Ηλιάδης Αλέξανδρος ΑΕ 12