Μακεδονική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών

Μακεδονική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών

Για το συγκεκριμένο έργο η επιμέτρηση του χώρου, η μελέτη, η σχεδίαση και η υλοποίηση του αρχικού σχεδιασμού έγινε εξ’ ολοκλήρου από την Arcon Hellas ABEE.

Η επιφάνεια της αποθήκης είναι 5000 m2. Τοποθετήθηκαν ράφια αποθήκευσης παλετών στα 3900 m2. Επιπλέον τοποθετήθηκαν ράφια αποθήκευσης παλετών σε δύο θαλάμους συντήρησης και ένα θάλαμο κατάψυξης. Το σύστημα ραφιών ήταν της Ιταλικής εταιρείας Metalsistem, τύπου Unibuild και το ύψος του συστήματος αυτού έφτανε τα 7m. Επιπλέον στο υπάρχων σύστημα διαμορφώθηκαν επίπεδα picking.

Η δυναμικότητα του συστήματος σε αποθήκευση ήταν 4651 ευρωπαλέτες.

Μακεδονική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών 01
Μακεδονική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών 02
Μακεδονική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών 03
Μακεδονική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών 04
Μακεδονική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών 05
Μακεδονική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών 06
Μακεδονική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών 07
Μακεδονική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών 08
Μακεδονική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών 09
Μακεδονική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών 10
Μακεδονική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών 11
Μακεδονική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών 12