Ραφοπάταρο – MOTO MARKET A.E.

Ραφοπάταρο – MOTO MARKET A.E.

Η AR-CON Hellas ΑΒΕΕ, εξόπλισε τον αποθηκευτικό χώρο της εταιρείας MOTO MARKET AE. στην Καλλιθέα, τοποθετώντας ένα μεταλλικό ραφοπάταρο 65 τ.μ., δύο ορόφων και ύψους 4 μέτρων.

Ραφοπάταρα - Πατάρια 01
Ραφοπάταρα - Πατάρια 02
Ραφοπάταρα - Πατάρια 03
Ραφοπάταρα - Πατάρια 04
Ραφοπάταρα - Πατάρια 05
Ραφοπάταρα - Πατάρια 06
Ραφοπάταρα - Πατάρια 07
Ραφοπάταρα - Πατάρια 08
Ραφοπάταρα - Πατάρια 09
Ραφοπάταρα - Πατάρια 10
Ραφοπάταρα - Πατάρια 11
Ραφοπάταρα - Πατάρια  12
Ραφοπάταρα - Πατάρια 13
Ραφοπάταρα - Πατάρια 14
Ραφοπάταρα - Πατάρια 15
Ραφοπάταρα - Πατάρια 17
Ραφοπάταρα - Πατάρια 18
Ραφοπάταρα - Πατάρια 19
Ραφοπάταρα - Πατάρια 20